Przeszukaj witrynę
Zaloguj sięKontakt

Zakład Historii Kultury
Instytut Historii UAM w Poznaniu

ul. Umultowska 89D
61-614 Poznań

zhkultury@amu.edu.pl

www.historia.amu.edu.pl

Zasady zaliczenia przedmiotu Informacja naukowa - specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Szanowni Państwo, capsule proszę wybrać jeden z podanych poniżej sposobów zaliczenia, discount uzgodnić go ze mną i dostosować się do wskazanych terminów.

 • Opracowanie wybranego hasła w Wikipedii (proszę skonsultować zarówno wybór hasła, jak i jego treść)
 • Zamieszczenie wybranych materiałów w Wikimedia Commons (po konsultacji)
 • Przykładowe wykorzystanie 10 materiałów multimedialnych na różnego typu licencjach ? zmodyfikowanie ich i odpowiednie opisanie materiałów źródłowych i przekształconych
 • Praca pisemna na wybrany, wcześniej uzgodniony temat z zakresu informacji naukowej, cyfrowej humanistyki itp.
 • Udostępnienie materiałów w WBC (po konsultacji)
 • Opracowanie materiałów ze zbiorów cyfrowych Pracowni Ikonograficznej BU (po konsultacji)
 • Opracowanie bibliografii na wybrany, wcześniej uzgodniony temat na podstawie cyfrowych źródeł informacji (po konsultacji)
 • Inne prace z zakresu cyfrowych źródeł informacji (po konsultacji)

Terminy:

 • Do Wielkanocy ? wybór i skonsultowanie tematu zaliczenia
 • Do 15 maja ? pierwsze sprawozdanie na temat prac ? pisemne (0,5 strony)
 • Do 10 czerwca ? oddanie w formie odpowiadającej tematowi

Maciej Michalski

 

Seminaria prowadzone przez pracowników Zakładu Historii Kultury

 

symptoms helvetica, sans-serif">Seminaria licencjackie i magisterskie 

Prof. dr hab. Maciej Serwański  - Historia nowożytna Polski i powszechna w XVI-XVIII w. (dzieje polityczne, kulturalne i  stosunki międzynarodowe)

Dr hab. Maciej Michalski  - Historia kultury, historia religii, historia kobiet, historia Wielkopolski, zabytki Wielkopolski, kult świętych

Dr Anna Idzikowska-Czubaj   - PRL ? kultura i społeczeństwo 

Dr Romuald Rydz -    Rewolucje i ruchy rewolucyjne w czasach nowożytnych

 

Szanowni Państwo, cheap  

 Nowe terminy dyżurów w semestrze zimowym znajdą Państwo w strefie studenta.