Specjalizacja historia kultury

Specjalizacja historia kultury skierowana jest do studentów I i II roku studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku historia. W ramach specjalizacji prowadzone są proseminaria o tematyce kulturowej i społecznej, symptoms obejmujące łącznie 120 godzin.
 
Tematyka zajęć prowadzonych w ramach specjalizacji została tak skonstruowana, by umożliwić studentom jak najszersze zapoznanie się z głównymi procesami kulturowymi i przemianami społecznymi, które zachodziły w Europie i Stanach Zjednoczonych od XIX wieku do czasów współczesnych
 
Specjalizację polecamy studentom, którzy interesują się problematyką społeczną i kulturową w wymiarze historycznym.
 

Program specjalności Historia kultury

 
Rok/semestr Tytuł przedmiotu Liczba godzin 
 I/1 Przemiany cywilizacyjne i obyczajowe 30
 I/2 Polityka i życie publiczne 15
 I/2 Kultura komunikacji społecznej 15
 II/3 Kultura artystyczna 30
 II/4 Narodziny i rozwój kultury popularnej 30