Program specjalności Historia kultury
od roku akademickiego 2013/2014

 


I rok


II rok


Semestr 1
 • Historia kultury - antropologia kulturowa 
 • Prywatny wymiar kultury
  a) Dom, see rodzina, jednostka
  b) Strój, kostium, moda
  c) Zdrowie, higiena, dieta
 • Kulturowe znaczenie twórczości artystycznej
  a) historia teatru i widowisk
  b) Malarstwo, fotografia i film w ujęciu historycznym
  c) Historia form i gatunków muzycznych

Semestr 2

 • Struktury społeczne w ujęciu historycznym
 • Przemiany idei i obyczajów
  a) Sacrum w kulturze ? życie religijne
  b) Wartości, normy i etos w kulturze
  c) Europejskie tradycje polityczne
 • Społeczny wymiar kultury
  a) Historia pracy
  b) Informacja i komunikacja w dziejach
  c) Nauka i technika w perspektywie historycznej

Semestr 3
 • Tradycja i dziedzictwo kulturowe
 • Prywatno-społeczny wymiar kultury
  a) Ciało, płeć, seksualność w ujęciu historycznym
  b) Historia sportu
  c) Wypoczynek, podróże i turystyka na przestrzeni dziejów
 • Kultura komunikacji społecznej

Semestr 4

 • Topografia kultury ? architektura i organizacja przestrzeni
 • Kultura w warunkach globalizacji
  a) Kultura popularna
  b) Tożsamość narodowa a zróżnicowanie w kulturze
  c) Nowe media w kulturze
 • Instytucje i uczestnictwo w kulturze