prof. ndzw. dr hab. Bohdan LAPIS

KONTAKT

tel.: 061 829 47 58

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

dyżury: pok. 312

poniedziałki 11:00-12:00; wtorki 10:30-11:30

 

WYBRANA BIBLIOGRAFIA

- Poglądy na pracę we wczesnośredniowiecznym piśmiennictwie łacińskim (od połowy V do połowy VIII wieku), sale Poznań 1977

- U źródeł polskich refleksji nad pracą,Warszawa 1984

- Rex utilis. Kryteria oceny władców germańskich we wczesnym średniowieczu (od połowy V do początku VIII wieku), Poznań 1986

- Historia średniowiecza. Podręcznik dla szkoły podstawowej, Warszawa 1998

- Historia średniowiecza. Podręcznik dla szkoły średniej, Warszawa 1998

 

PROWADZONE PRACE BADAWCZE

- Ekonomia kultury

- Tradycje europejskie wobec pracy

- Europa średniowieczna: ujęcie systemowe

 

DYDAKTYKA

- Ewolucja kultury

- Teoria ewolucji

- Elementy etologii

- Ekonomia kultury

 

WYPROMOWANE ROZPRAWY DOKTORSKIE

1. Maciej Michalski, Vita perfecta. Wzorce świętości w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, 2001

2. Romuald Rydz,Edmunda Burke?a próby wyjaśnienia paradoksu wolności, 2002

3. Klaudiusz Święcicki,Motywy historyczne w teatrze Tadeusza Kantora, 2004

4. Anna Idzikowska-Czubaj,Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, 2004

5. Renata Suchenek,Tadeusza Różewicza świadectwo o swoich czasach, 2006

6. Anita Napierała,Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej. Wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego, 2007

7. Sylwia Zagórska, Aktualizacja legendy. Życie, posag i problem Halszki z Ostroga, 2010 

 

ROZPRAWY DOKTORSKIE W TRAKCIE REALIZACJI 

1. Anna Kowszewicz, Motywacja używania narkotyków w kręgach elit od połowy XIX wieku do roku 1939

2. Bartosz Czamański, Kultura muzyczna diecezji poznańskiej po Soborze Trydenckim (do XVII wieku) 

3. Magdalena Wiśniewska, Nowa Polska - nowa kultura - nowa historia. Przeszłość jako przedmiot propagandy w okresie PRL-u

4. Marek Przybylski, Duszpasterstwo księży diecezjalnych oraz kapelanów wojskowych w latach 1919-1939 na terenie Okręgu Wojskowego nr VII 

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE: Historia i teoria kultury

Tematy zrealizowane

 

1990

1. Dariusz Rychlewicz: Wartość źródłowa Les Lais Marie de France


1991

2. Hanna Nowacka-Lafi: Pozycja kobiety w społeczeństwie arabskim

3. Romuald Rydz: Król Artur jako wzór władcy w Historia regum Britanniae Geoffreya z Monmouth


1993

4. Tomasz Łuczak: Funkcje symboli w homiliach Orygenesa do najstarszych ksiąg Biblii

5. Maciej Michalski: Problem istnienia biskupstwa i lokalizacji katedry w Kruszwicy

6. Elżbieta Wąchnicka-Chwaliszewska: Dzieje gosławicko-grodzieckiej linii rodziny Kwileckich w latach 1821-1945


1994

7. Artur Gera: Kwestia narodowa a poglądy środowiska Izraelity (1866-1902)

8. Jacek Krzyżanowski: Ewangelia Tomasza. Problem związków gnostycyzmu i chrześcijaństwa

9. Halina Stajszczak: Legendy kruszwickie a rzeczywistość historyczna


1995

10. Justyna Andrzejczak: Św. Stanisław i Bolesław Śmiały w tradycji polskiej za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

11. Konrad Białecki: Dominikanin-inkwizytor w świetle Practica inquisitionis Bernarda Gui

12. Donata Dymek: Rola Towarzystwa Czytelni Ludowych w kształtowaniu postaw patriotycznych mieszkańców Gniezna w okresie międzywojennym

13. Maria Nowicka: Zakres wolności wyboru małżonka u Hebrajczyków na podstawie Starego Testamentu


1996

14. Grażyna Gajewska-Śmigel: Pozycja Rembradta w społeczności Niderlandów XVII wieku

15. Dariusz Kabza: Korespondencja św. Bonifacego jako przejaw chrystianizacji kultury anglosaskiej

16. Joanna Nowaczyk: Odzwierciedlenie świadomości społeczeństwa niderlandzkiego schyłku średniowiecza w malarstwie Hieronima Boscha


1997

17. Tadeusz Bochiński: Problem wolności wyboru w twórczości Jana Kochanowskiego

18. Jarosław Liberacki: Rola sportu motocyklowego w rozwoju kultury fizycznej Poznania w latach 1925-1950

19. Mariusz Nawrocki: Funkcje edukacyjne i oddziaływanie teatru gnieźnieńskiego w latach 1946-1996

20. Tomasz Specyał: Socjoekonomiczne uwarunkowania prostytucji w Poznaniu w okresie dwudziestolecia międzywojennego


1998

21. Katarzyna Barcińska: Wpływ idei feministycznych na modę w latach 1918-1929 w Polsce

22. Anna Czarnojan: Teatr Ósmego Dnia wobec rzeczywistości polskiej w latach 1970-77

23. Anna Idzikowska: Poglądy Czesława Miłosza na wolność człowieka

24. Rafał Jaroszewski: Kształtowanie się instytucji władzy politycznej w państwie Merowingów

25. Jacek Kupczyk: Marek Hłasko ? idol kultury masowej

26. Anna Maria Orpiszak: Życie kulturalne Jarocina w dwudziestoleciu międzywojennym

27. Katarzyna Radziejewska: Ustawodawstwo handlowe w działalności spółek w Polsce międzywojennej

28. Michał Rzepka: Potoczna wiedza szlachty polskiej o antyku w XVII wieku w świetle socjolektu szlacheckiego

29. Marta Rzeszewska: Obraz społeczeństwa anglosaskiego w X wieku według Beowulfa

30. Marcin Szewczyk: Zachodnioeuropejskie koncepcje zjednoczeniowe okresu międzywojennego

31. Tomasz Tomyślak: Stereotyp Niemca w polskich podręcznikach do nauki historii wydanych w latach 1945-1949


1999

32. Izabella Barańska: Praca organiczna jako forma walki z zaborcą w Wielkim Księstwie Poznańskim

33. Ewa Karolczyk: Działalność patriotyczna Kongregacji Filipinów na Świętej Górze koło Gostynia (1793-1876)

34. Anita Olszewska: Odzwierciedlenie estetyki secesyjnej w modzie kobiecej na terenie Polski

35. Edward Pisarczyk: Dzieje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rydzynie

36. Monika Wiśniewska: Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w budowaniu bezpieczeństwa po II wojnie światowej


2000

37. Aldona Chuda: Chrześcijańskie koncepcje czyścca a waldeńska wizja życia eschatologicznego

38. Dorota Jakubowska: Rozwój organizacyjny Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie w latach 1945-1999 na tle rozwoju szkolnictwa w Jarocinie

39. Agnieszka Kulesza: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa ? propagatorka dążeń patriotycznych wśród kobiet i dziewcząt polskich

40. Przemysław Mądry: Kościół, duchowieństwo i wierni podczas okupacji w dekanacie śremskim

41. Anita Napierała: ?A po co tobie Polakiem być?!? Witold Gombrowicz a romantyczny ideał patriotyzmu

42. Adam Sedlaczek: Kulturowe i społeczne funkcje sekcji piłki nożnej klubu sportowego ?Lech? w Poznaniu

43. Anna Stachowiak: Separatyzm kaszubski w okresie międzywojennym

44. Arleta Śliwińska: Collegium i Gimnazjum Petera Gröninga w Stargardzie w latach 1798-1918. Przyczynek do studium nad dziejami nauki i oświaty w Stargardzie


2001

45. Krzysztof Hoff: Szlachcic i wieczność. Śmierć w sarmackiej Polsce na tle dziejów, kultury i obyczajów od XVI do XVIII wieku

46. Piotr Jarczewski: Historia eksperymentu penitencjarnego w Więzieniu Karnym Specjalnym dla Młodocianych w latach 1958-1974

47. Mieczysław Krysiak: Kalisz w wybranych utworach Marii Dąbrowskiej a fakty historyczne

48. Paweł Miakota: Konteksty historiozoficzne w prozie Witolda Gombrowicza

49. Magdalena Sierocińska: Społeczna rola czarownictwa na przykładzie wsi angielskiej w XIV-XVI wieku

50. Ewa Sowińska: Rozwój organizacyjny i funkcje I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie

51. Izabela Szczepaniak: Margery Kempe droga do świętości

52. Justyna Wilk: Wyobrażenie idealnego społeczeństwa Claude?a Gilberta w utopii Historia Calejavy


2002

53. Dariusz Buczak: Obraz Żyda w Kurierze Poznańskim. 1926-1939

54. Beata Chwesiuk: Motyw diabelski w twórczości Stanisława Przybyszewskiego jako wyraz sprzeciwu wobec filistrów

55. Tomasz Durczak: Miasteczko żydowskie w tetralogii galicyjskiej Juliana Stryjkowskiego

56. Małgorzata Frątczak: Historia Szkoły Podstawowej numer 5 w Gnieźnie w latach 1945-1990

57. Sylwia Frydenberg: Motyw pracy w twórczości Marka Hłaski

58. Roman Hamelka: Rzemiosło wielkopolskie w latach 1900-1945

59. Justyna Mazurek: ?The man who won the war?. Michael Collins ? żołnierz, polityk, Gael

60. Roman Patelka: Życie polityczne na ziemi leszczyńskiej w latach 1945-1947

61. Dagmara Półkowska: Poznanie człowieka jako wehikuł w działalności Jerzego Grotowskiego

62. Rafał Rappe: Winston S. Churchill wobec problemu irlandzkiego. 1912-1925

63. Justyna Regulska: Przemiany społeczne w Szklarskiej Porębie w latach 1945-1950

64. Paweł Sołtysiak: Działalność bibliotek i czytelni ludowych w regionie ostrowskim w latach 1872-1918


2003

65. Tomasz Goliński: Artystyczna kreacja Andy?ego Warhola jako forma estetyzacji/anestetyzacji życia

66. Karolina Jazic: Historyzm jako przejaw romantycznej niezgody na świat. Wizja historii Polski Józefa Ignacego Kraszewskiego

67. Marta Jazic: Obraz władcy w dramatach Williama Szekspira

68. Justyna Krzyżostaniak: Bezrobocie w powiecie gostyńskim w dwudziestoleciu międzywojennym

69. Monika Marciniak: Z Wielopola do krainy wiecznego wspomnienia. Artystyczna podróż Tadeusza Kantora

70. Klaudia Nowakowska: Migracje ludnościowe i ich wpływ na charakter Kołobrzegu w latach 1945-1947

71. Aleksandra Nowotarska: Leopolda Tyrmanda apoteoza jazzu

72. Dominik Płonecki: Znaczenie strachu i paniki na podstawie bitwy Cecora 1620

73. Maciej Podwapiński: Archeologia podwodna: Dzieje, rozwój, perspektywy

74. Michał Słomka: Polityczne funkcje motywu miłości w twórczości Milana Kundery

75. Karolina Szeska: Krytyka hiszpańskiej rzeczywistości społeczno-politycznej w cyklach graficznych Francisca Goyi Y Lucientes

76. Anna Urbanek: Zainteresowanie Tatrami i Podhalem w czasach fin de si?cle?u

77. Wojciech Wierzchowski: Integracja i dezintegracja. Polacy i Żydzi w Kielcach w latach 1918-1939


2004

78. Katarzyna Białek: Twórczość Romana Brandstaettera jako przykład wzbogacania kultur

79. Marcin Bilenda: Wpływ niezależnej działalności artystycznej na świadomość polityczną z przełomu lat 70-tych i 80-tych. Twórczość Jacka Kaczmarskiego

80. Krzysztof Głowinkowski: Kinematografia polska 1944-49

81. Maciej Leja: Muzyka protestu. Polski jazz w latach 1945-1960

82. Anna Topolska: Fotografia w komunikacji masowej końca XX wieku (na przykładzie fotograficznych relacji prasowych z wojny w byłej Jugosławii w latach 90-tych)

83. Robert Wikariak: Przegląd Muzyki Młodej Generacji w Jarocinie w latach 1980-1983 jako zjawisko społeczne. Muzyka i ?spotkania zbuntowanych?

84. Agnieszka Joanna Wójtewicz: Ja, jurodiwy. Szaleństwo Chrystusowe jako forma świętości


2005

85. Joanna Budnicka: Funkcje strachu w baśniach braci Grimm

86. Konrad Fajfer: Rock symfoniczny i punk na tle przemian społecznych w Wielkiej Brytanii w latach 1965-1980

87. Joanna Głowacka: Zanik teatralizacji kary śmierci we Francji w epoce Oświecenia

88. Alicja Granops: Turyzm. Współczesna kultura turystyki

89. Tomasz Miderski: Stereotypy kobiecości w kulturze masowej drugiej połowy XX wieku ? krytyczna analiza ?bondowskiej? serii filmowej

90. Juliusz Nowak: Procesy czarownic w Warcie w XVII-XVIII wieku

91. Zbigniew Ptak: Problem winy i przebaczenia we współczesnym świecie na przykładzie Dnia Przebaczenia Wielkiego Jubileuszu roku 2000

92. Maciej Wałaszewski: Drzeworyty jako środek propagandy w czasie Reformacji


2006

93. Agnieszka Adamczak: Pamiętnik Marianny Jasieckiej. Portret ziemianki na przełomie XIX i XX wieku

94. Katarzyna Bąbala: Międzychód na pocztówkach w latach 1900-1939

95. Cezary Cieślak: Indiańscy sojusznicy Hiszpanów w eksploracji i podboju Ameryki Środkowej i środkowego Meksyku w latach 1492-1547

96. Łukasz Ignaszewski: Nieortodoksyjne teorie matematyczne. Alternatywne metody wnioskowania: Język matematyki na płaszczyźnie nauk humanistycznych

97. Aleksandra Patyna: Motyw kobiecego ciała w sztuce. Przekraczanie granic w polskiej sztuce krytycznej w II połowie XX wieku na tle tradycyjnej sztuki Zachodu

98. Małgorzata Sowińska: Oblicze polskiego punk rocka w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku z perpektywy zespołu Dezerter

99. Bartosz Stolaś: Karty pocztowe jako ilustracja dziejów Sierakowa Wielkopolskiego

100. Ewa Strug: Motyw zdeformowanego ciała w sztuce polskiej drugiej połowy XX w. Twórczość Natalii Lach-Lachowicz


2007

101. Arleta Bratkowska-Dębicka: Praca zawodowa kobiet w II Rzeczypospolitej

102. Piotr Fertała: Mecenat biskupa Adama Konarskiego (1526-1574)

103. Maria Kownacka: Rajskie Kino. Cinema Paradiso i zjawisko autorefleksji w kinematografii włoskiej lat osiemdziesiątych jako przykład postliterackiej przestrzeni kultury wizualnej w badaniach historycznych

104. Justyna Soszyńska: Turek w okresie II wojny światowej

105. Tomasz Wojczak: Człowiek i cuda. Miracula świętego Stanisława jako źródło do poznania średniowiecznej kultury ludowej

106. Cezary Zimny: Spółdzielczy Klub Sportowy ?Calisia? Kalisz. 1937-2007


2008

107. Mirosława Bartkowiak: ?Czerwony Luboń? w latach 1936-1989

108. Krystian Bruź: Blog jako dokument historyczny kultury popularnej

109. Bartosz Czamański: Monografia parafii Św. Rodziny w Pile w latach 1945-1989

110. Aleksandra Derkacz: Społeczno-kulturowa działalność franciszkanów w Głogówku w latach 1945-1965

111. Maria Milena Duszyńska: Architektura jako odpowiedź na problem społeczny. Rozwój myśli architektonicznej w I poł. XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Le Corbusiera

112. Angelina Głowinkowska: Koło Łowieckie nr 35 ?Hubertus? w Kaliszu na tle historii i tradycji myśliwskiej w Polsce

113. Michał Grzesiak: Śmiech jako przejaw buntu. Happeningi Pomarańczowej Alternatywy

114. Mariusz Pankowski: Propaganda niemiecka w latach 1918-1939

115. Jabub Tamulski: Znaczenie samochodu w amerykańskim stylu życia w pierwszej dekadzie po II wojnie światowej

116. Przemysław Wolski: Wybrane zagadnienia z dziejów Błaszek

 

2009

117. Przemysław Chabracki: Przemysł fortepianowy w Kaliszu w XIX i XX wieku

118. Agata Ciepielewska: Recepcja twórczości Jacka Kaczmarskiego przez jemu współczesnych

119. Przemysław Jermaczek: Wartość źródłowa niemieckich przewodników turystycznych po Sudetach od lat 70. XIX wieku do pierwszych lat II wojny światowej

120. Anna Kowszewicz: Muza XIX wieku. Narkotyki w życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego

121. Agata Matyjasek: Próby zmiany współczesnego świata: Na przykładzie działań poznańskiej sekcji Food not Bombs

122. Andrzej Gertrudziak, Obraz niezależny. Próba rozpoznania i sklasyfikowania zjawiska kina niezależnego w Polsce (1945-2007) 

 

2010

123. Mikołaj Juskowiak: Funkcje sportu w Lesznie po odzyskaniu niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem roli Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół?

124. Katarzyna Nowakowska: Kino włoskie wobec zjawiska imigracji po roku 2000

125. Łukasz Orwat: Parafia rzymskokatolicka pw. Świętego Józefa Opiekuna Kościoła Świętego w Wolsztynie: Dzieło tworzenia w latach 1997-2008

126. Michał Schneck: Wartość źródłowa fanzina Qqryq

127. Dawid Szczepański: Współczesna forma i znaczenie muzyki etnicznej na przykładzie twórczości zespołu ?Kobong? 

 

2011

128. Patrycja Duszyńska, Secesja poznańska: estetyka, twórcy, realizacja 

 

2012

129. Maciej Kosiński, Przejawy i funkcje kultury ludowej w procesie rozwojowo-historycznym środowiska akademickiego na przykładzie Zespołu Pieśni i Tańca "Łany" Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

130. Bartosz Regulski, "Gazeta Wyborcza" wobec idei i problemów III Rzeczpospolitej

131. Marek Potejko, Odbiór społeczny i funkcjonowanie subkultur punk w Gnieźnie od roku 1982

132. Anna Szafran, Historia rozwoju logistyki na przykładzie firmy Raben.