Pracownicy, pharmacy doktoranci i współpracownicy
Zakładu Historii Kultury

 

 

approved helvetica, order sans-serif">Kierownik Zakładu

dr hab. Maciej Michalski 

 

Profesor emerytowany

prof. ndzw. dr hab. Bohdan Lapis 

 

Adiunkci

dr Anna Idzikowska-Czubaj

dr Anita Napierała

dr Romuald Rydz

 

Doktoranci

mgr Jakub Turkiewicz 

mgr Magdalena Drajkowska