Zasady zaliczenia przedmiotu Informacja naukowa - specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Szanowni Państwo, capsule proszę wybrać jeden z podanych poniżej sposobów zaliczenia, discount uzgodnić go ze mną i dostosować się do wskazanych terminów.

 • Opracowanie wybranego hasła w Wikipedii (proszę skonsultować zarówno wybór hasła, jak i jego treść)
 • Zamieszczenie wybranych materiałów w Wikimedia Commons (po konsultacji)
 • Przykładowe wykorzystanie 10 materiałów multimedialnych na różnego typu licencjach ? zmodyfikowanie ich i odpowiednie opisanie materiałów źródłowych i przekształconych
 • Praca pisemna na wybrany, wcześniej uzgodniony temat z zakresu informacji naukowej, cyfrowej humanistyki itp.
 • Udostępnienie materiałów w WBC (po konsultacji)
 • Opracowanie materiałów ze zbiorów cyfrowych Pracowni Ikonograficznej BU (po konsultacji)
 • Opracowanie bibliografii na wybrany, wcześniej uzgodniony temat na podstawie cyfrowych źródeł informacji (po konsultacji)
 • Inne prace z zakresu cyfrowych źródeł informacji (po konsultacji)

Terminy:

 • Do Wielkanocy ? wybór i skonsultowanie tematu zaliczenia
 • Do 15 maja ? pierwsze sprawozdanie na temat prac ? pisemne (0,5 strony)
 • Do 10 czerwca ? oddanie w formie odpowiadającej tematowi

Maciej Michalski