Seminaria prowadzone przez pracowników Zakładu Historii Kultury

 

symptoms helvetica, sans-serif">Seminaria licencjackie i magisterskie 

Prof. dr hab. Maciej Serwański  - Historia nowożytna Polski i powszechna w XVI-XVIII w. (dzieje polityczne, kulturalne i  stosunki międzynarodowe)

Dr hab. Maciej Michalski  - Historia kultury, historia religii, historia kobiet, historia Wielkopolski, zabytki Wielkopolski, kult świętych

Dr Anna Idzikowska-Czubaj   - PRL ? kultura i społeczeństwo 

Dr Romuald Rydz -    Rewolucje i ruchy rewolucyjne w czasach nowożytnych